Domarcoacherna och bröderna Andrej och Sandro Smailagic tillsammans med några av de unga domarna. Foto: Jan-Erik Friberg.

Coachning får domarna att växa

Projektet "Respekt the Referee" syftar till att coacha och stötta unga domare och få dem att vilja fortsätta med sitt domarskap. Under Eken Cup deltog 118 unga domare och domarcoacherna var nöjda och såg tydliga framsteg.
"Det roligaste var att se dem växa från dag till dag"

Som bekant genomförs projektet ”Respekt the Referee” inom ramen för Svenska Cuptouren och på de 16 cuper som ingår i konceptet, från Kiruna i norr till Malmö i söder.

Projektet riktar sig mot unga domare, vanligtvis mellan 16 och 22 år och som ännu inte hunnit så långt i sitt domarskap.

Med hjälp av erfarna domare (Domarcoacher) arbetar man inom projektet med att stödja de unga domarna. Genom att det skapas lugna och trygga matchsituations-miljöer är förhoppningen att domarnas upplevelse av sitt domarskap ska bli så pass positivt att de ska vilja fortsätta döma även i framtiden.

Projektet är inne på sitt andra år och initiativet till att genomföra det för alla cuper i Svenska Cuptouren kom genom att man såg den positiva effekt, som Eken Cup fått av det arbete man ensamt gjorde innan dess.

Sandro Smailagic var domaransvarig under Eken Cup och han är övertygad om att projekt som ”Respekt the Referee” är viktiga och han kan även peka på framgångsrika resultat.

– Det är ett otroligt bra projekt som hjälper våra unga domare att utvecklas både som matchledare och som personer. Det hjälper även oss i cupen med rekryteringen då de positiva erfarenheterna sprids bland unga domarna som sen vill komma hit och döma.

Under de tre år som Sandro varit domaransvarig har antalet domare gått från strax under 140 till årets 162, de allra flesta (118) är dessutom yngre än 22 år, den yngsta var 14 år.

– Klimatet har verkligen förändrats under de år vi jobbat med projektet. Spelare, ledare och föräldrar har uppmärksammat att våra domarcoacher är ute på fältet och det har blivit en större förståelse för domarnas utsatta och svåra uppgift.

En av domarcoacherna som var ute på fältet under Eken Cup var Andrej Smailagic.

– Det roligaste var att se domarna växa från dag till dag i samband med coachingen. Domare som knappt vågade blåsa första dagen och var väldigt blyga, tog mod till sig och växte ut till duktiga matchledare med självförtroende.

– Jag tror att en stor framgångsfaktor att domarna får koncentrera sig på att döma själva matchen, medan domarcoacherna hjälper till att skapa en god atmosfär bland ledare och publik, avslutar han.

Läs mer om projektet

Annons