”Det finns en vilja att fortsätta utveckla touren”

I helgen träffades alla tolv cuper som ingår i ASICS CUPTOUR. 18 personer i olika ansvarspositioner samlades under söndag förmiddag i Jönköping för att diskutera utvecklingsfrågor.

- Det finns en vilja i gruppen att fortsätta utveckla touren och att jobba fram nästa version, säger Leif Lindenhall som är initiativtagare till konceptet.

ASICS CUPTOUR startade hösten 2012 och därmed är det fortfarande ett väldigt ungt koncept med allt vad det innebär och enligt Lindenhall är man nöjd med hur konceptet fungerar men han erkänner utan omsvep att det finns områden man måste förbättra för att göra allt vassare.

– Vi tycker att vi hittat ett grundkoncept som är bra och som du säger är det fortfarande väldigt nytt. Det tar tid att etablera nya koncept men helt klart finns det förbättringspunkter, det är alla medlemmar överens om men man är också överens om att vi har hittat ett koncept som man vill ha kvar och som man vill fortsätta utveckla.

Nämn några förbättringspunkter som ni diskuterat

– Det finns primärt tre, ett är att vi bör ha in några cuper ytterligare, det finns flera bra cuper som vi borde öppna upp dörrarna för och gärna då för sådana som finns på geografiska platser där vi inte har cuper idag. Sen ska vi se över både regelverket och profileringen av konceptet, men där får vi återkomma med detaljerna då vi spikat det.

När blir det?

– En arbetsgrupp där jag är sammankallande ska utarbeta ett konkret förslag som medlemmarna ska kunna ta ställning till i höst, avslöjar Lindenhall.

När ska alla detaljer lanseras?

– Vårt nuvarande upplägg gäller till nästa sommar, det vill säga till slutet av säsongen 2014/2015. Det nya startar alltså hösten 2015 men tänk på att det bara är drygt ett år tills det så det gäller att vi ganska snabbt jobbar fram alla det nya koncept som sen ska leva i åtminstone tre säsonger, säger Leif Lindenhall.

Det återstår fyra ASICS CUPTOUR cuper av säsongen 2013/2014, första helgen i april spelas Irstablixten och Potatiscupen, sen är det dags för två gräscuper, Aranäs Open och Eken Cup och två beachcuper: OV Beachhandboll och Åhus Beachhandboll festival.

Annons