Projektledare Jan - Erik Friberg (svenska Cuptouren/Eken Cup), Peter Valaszkai (Domaransvarig i Sundsvall Cup). Madelene Nyberg, Frida Hedberg, Andreas Bood, Natalie Lundgren och Parman Rodrigo Polozadeh.

Domarutveckling från Kiruna till Malmö

Cuperna inom Svenska Cuptouren vill satsa på att utveckla och stötta unga domare. Därför startar man projektet Respect The Referee. - Vi vill coacha domare snarare än att granska dem och även ge dem stöd i matchsituationer. De ska känna sig trygga och få inspiration att fortsätta en karriär som domare, säger Jan-Erik Friberg, projektledare.

Projektet smygstartade i nyligen genomförda Sundsvall Cup och kommande helg är det Potatiscupens tur. Sen är ambitionen och förhoppningen att köra på resterande cuper i Svenska Cuptouren.

I Sundsvall Cup fanns 34 domare på plats och domaransvarig Peter Valaszkai hade trots kort varsel lyckats få en bra struktur i projektarbetet.

Natalie Lundgren, Madelene Nyberg och Andreas Bood var tre av domarcoacherna medan Parman Rodrigo Polozadeh och Frida Hedberg var ett av domarparen som blev coachade.

– Det var otroligt roligt och det är även viktigt med ett sådant projekt, jag tror verkligen på detta och är bara glad att kunna hjälpa till, säger Natalie Lundgren.

Inte bara en handbollsturnering

Svenska Cuptouren är förutom en rikstäckande handbollsturnering även en samarbets- och intresseorganisation. De 16 cuperna som är medlemmar i konceptet har som ambition att årligen genomföra projekt som på något sätt utvecklar både cuperna och svensk handboll.

Som första projekt har man alltså beslutat sig för att satsa på domarna.

Det är många unga domare som dömer på cuperna och vi vill särskilt uppmuntra förenings- och distriktsdomare. Alltså de som inte kommit så långt i sitt domarskap. Erfarenhet är att domarna i denna grupp inte har särskilt mycket coachningshjälp ute i distrikten.

Så ska det gå till…

Den som sköter domartillsättningen åt respektive cup kommer att se till så det finns mentorer/coacher på plats. Vi vill med hjälp av dem även kunna coacha domarparen så att de får bra och direkt feedback på sitt domarskap.

Vi vill gärna ha unga domare som mentorer så att Föreningsdomarna får någon de kan relatera till. Mentorskapet kommer även att innebära att mer erfarna domare dömer tillsammans med unga domare.

Sen är tanken att vi kontinuerligt ska synliggöra domarna och projektet här på svenskacuptouren.se

Annons