Några av deltagarna i Stockholm Handbollförbunds minimässa

Ett himla bra projekt

På Eken Cup fältet finns ett tält där Stockholm Handbollförbund arrangerar en minimässa där värdegrundsfrågor ligger i fokus.

Tidigare i vår sände Utbildningsradion en uppmärksammad serie där man granskade idrotten ur olika perspektiv. Serien gick under namnet ”Idrottens Himmel och helvete” och man visade upp ett axplock av episoder som visar på behovet av värdegrundsarbete ute i klubbarna.

Serien gav Stockholm Handbollförbund idén om att man skulle starta ett projekt för att sätta fokus på handbollens ”himmel”, och allt bra som finns i vår idrott. Men även medvetandegöra att det finns ett ”helvetet”.

I tältet finns en utställning där spelare, ledare, domare och föräldrar kan ge sin bild av handbollens ”himmel och helvete” och syftet är att skapa underlag för det fortsatta arbetet med att utveckla handbollen i Stockholm.

En rolig punkt i deras program är att förbunds- och distriktsinstruktörerna inom SHF kommer att ta ut ett lag idag (C-ungdom och yngre) och ett lag i morgon (B-ungdom och äldre) som man ser har anammat förbundets utbildningsriktlinjer, det blir ett ”Ett himla bra lag”.

Annons