Skara HF FA segrare i Hallbybollen 2015 och dessutom totalsegrare i klassen säsongen 2014-15. Foto: Leif Lindenhall

Fler cuper. Enklare regler.
Mer samarbete!

En del av förändringen och förbättring av konceptet tillskrivs enklare regler och fler cuper. Men det finns mycket annat också…

En lite genomgång av vad som skiljer tidigare Asics Cuptour och nya Svenska Cuptouren….

Nytt namn

Asics har varit en av de trogna och den absolut största samarbetspartnern till AlltOmHandboll Sverige AB sedan starten 2005. Jag börjar med att tacka och bocka till dem, jag är oerhört tacksam för deras stöd och hoppas att jag gett tillbaka på ett bra sätt.

Vi kände dock inom gruppen att det bästa är om vi inte har ett konceptnamn kopplat till ett externt varumärke utan att vi bygger ett eget.

Bredare samarbete

Tidigare har medverkande cuper mer eller mindre varit engagerade i konceptet, en del såg det kanske som att köpa en annons där man fick exponering. Nu innebär ett medlemskap att man ingår i en slags intresseorganisation. Inom ramen för den kommer vi att genomföra cuputvecklande projekt, rekrytera gemensamma sponsorer, teckna gemensamma inköpsavtal och så vidare.
Cuperna är fortfarande ”unika individer” men vi ska jobba för att hitta övergripande lösningar som höjer standarden på cuperna och som ger dem ett stöd i sin verksamhet.

Fler cuper

Vi började med 12 cuper 2012 och så har det varit fram till idag då vi ökar till 16 cuper. Vi vill sprida cuperna över landet och bland annat genom att vi tagit in Rallarcupen och Sundsvall Cup täcker vi in den stora norra delen av landet.

Vi hade gärna sett att det fanns fler cuper, speciellt i Stockholmsregionen och i östra Sverige som kunnat vara med i konceptet, men ingen av de som finns passar in just nu.

Bättre poängutdelningsnivåer

Vi har gjort om då att vi ska kunna dela ut fler poäng utan att tappa i prestige. Fortfarande hänger antalet lag i en klass ihop med hur många poäng man kan få, men med hjälp av statistiken från dessa tre år har vi justerat en aning och hoppas därmed att det blir än mer rättvisande poäng-nivåer.
Nu har vi fyra olika poängnivåer mot tidigare tre!

Samma poäng oavsett cup

Tidigare hade vi två olika cupnivåer. Diamantcuper och Guldcuper. Spelade man en Diamantcup fick man fler poäng för samma resultat än om man spelade en Guldcup. Så är det inte längre. Alla ger samma poäng.

Läs om reglerna här

Ny klass för 12-åringarna

Vi startar en klass vi kallar för Next Generation Svenska Cuptouren. Den vänder sig 12-åringarna (C-ungdom) och syftet är att vi genom detta koncept ska synliggöra och uppmuntra dem.

Alla föreningar som spelar i C-ungdom får 1 poäng per lag som deltar. Detta är enbart ett mått på hur mycket man spelar cup och med hur många lag, alltså inget som har med sportslig prestation att göra.

Efter varje cup lyfts ett par lag fram i reportageform om verksamhet, cupspel, filosofi och sånt. Klassen har en egen sida med förteckning på alla som spelat cuper och givetvis redovisar vi klassens resultat under en cup men utan ”tour-hets”.

Läs mer om Next generation här

Annons