Respect The Referee

….ett utvecklingsprojekt för unga domare från Kiruna till Malmö!

Det är många unga domare som dömer på våra turneringar och vi vill i detta projekt särskilt uppmuntra dem som är förenings- och distriktsdomare. Alltså de som inte kommit så långt i sitt domarskap.

Erfarna domare (mentorer) ska under våra turneringar coacha de unga domarna snarare än att granska dem. Direkt feedback och stöd ska få de unga domarna att känna sig trygga och ge dem inspiration att fortsätta sin karriär som domare.

Här kan du läsa om projektet från några av våra cuper

Bakgrund:

Sedan 2012 har flera av de största handbollscuperna i Sverige samarbetet inom ramen för ett koncept som idag heter Svenska Cuptouren. Inledningsvis deltog tolv cuper men sedan hösten 2015 har konceptet utökats till 16 cuper som finns från Kiruna i norr till Malmö i söder och som spelas under hela säsongen.

Svenska Cuptouren är förutom en rikstäckande handbollsturnering även en samarbets- och intresseorganisation. Inom ramen för detta samarbete, har de 16 cuperna som ambition att årligen genomföra projekt som på något sätt utvecklar både de enskilda cuperna och svensk handboll.

Efter en behovsinventering var cuperna eniga om att som första projekt satsa på domarna. En väl fungerande och stor domarkår är en grundförutsättning för att vår sport och därmed väldigt viktigt. Vi tror att vi med våra 16 cuper är en bra plattform för att nå och stödja unga domare från Kiruna i norr till Malmö i söder.