Skicka in för publicering

Vi vill gärna att våra läsare skickar in material till oss för publicering. Vårt fokus ligger sedan 2012 på handbollscuper så materialet ska på något sätt beröra handbollscuper, mästarskap, event etc.

Självklart önskar vi även att ni skickar oss insändare, debattinlägg men även här ligger fokus på cupreleterade frågor. Dock kan vi göra undantag, men det bedöms från fall till fall.

För publicering av insändare och debattartiklar kan avsändaren vara anonym och skriva under signatur, dock måste man uppge namn och kontaktuppgifter till oss. Om vi tolkar innehållet som kontroversiellt eller om man kritiserar personer kan vi komma att kräva att materilat publiceras under eget namn. Detta kommer i så fall att meddelas skribenten före publiceringsbeslut.

Tänk på att den person som skickar oss material (bilder, texter, filmer etc) är ansvarig för att materialet är godkänt för publicering av eventuellt annan upphovsman.

Annons